www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

LPA

แบบประเมิน LPA 2564
24 พฤษภาคม 2564
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ รวม.pdf [ขนาดไฟล์ : 1,000.76 KB.]   (ดาวน์โหลด : 14)                                        
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการส.pdf [ขนาดไฟล์ : 1,011.47 KB.]   (ดาวน์โหลด : 12)
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคล.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.18 MB.]   (ดาวน์โหลด : 3)
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล รวม.pdf [ขนาดไฟล์ : 666.90 KB.]   (ดาวน์โหลด : 3)
แบบตรวจ LPA 64 ด้าน 4.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.23 MB.]   (ดาวน์โหลด : 5)