www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

คณะผู้บริหาร

 
 
 

นายอุดร มุระศรี

 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  
   โทรศัพท์ 093-3232850 / 089-9454832  
 

 

นายสมร  ผาดาสิทธิ์

   นายพานิชย์  นะดาบุตร
 รองนายกอบต. โนนโพธิ์    รองนายยก อบต.โนนโพธิ์

โทรศัพท์ 081-353-8183

  โทรศัพท์  090-0439088
 
  นายประนอม  พิสุทธิ์  
   เลขา นายก อบต. โนนโพธิ์  
  โทรศัพท์ 064-1756066