www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
มีประโยชน์ต่อประชาชนในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

LINK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวสาร : ทดสอบ

รูป หัวข้อข่าว วันที่ เข้าชม
15 ต.ค. 2564 146
15 ต.ค. 2564 118
15 ต.ค. 2564 120
15 ต.ค. 2564 123
15 ต.ค. 2564 122
15 ต.ค. 2564 123
15 ต.ค. 2564 119
15 ต.ค. 2564 123
15 ต.ค. 2564 122
15 ต.ค. 2564 125