www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

6 ตุลาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2565 -2566 (ฉบับปรับปรุ่ง ครั้งที่ 2)


Download File


  ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2565 -2566 (ฉบับปรับปรุ่ง ครั้งที่ 2)